Home / ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਅੱਧੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਾਂ ਤੇਜ਼, ਮੋਟਾਪਾ ਗਾਇਬ, ਦਿਲ ਦੀ ਬੰ ਦ ਨਾ ੜਾਂ ਖੁਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ,ਖੂ ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਫ

ਅੱਧੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਾਂ ਤੇਜ਼, ਮੋਟਾਪਾ ਗਾਇਬ, ਦਿਲ ਦੀ ਬੰ ਦ ਨਾ ੜਾਂ ਖੁਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ,ਖੂ ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਫ

ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੀ ਮਾ ਰੀ ਨਾਲ ਪੀ ਡ਼ ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾ ਰ ਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾ ਈ ਡ ਇ ਫੈ ਕ ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ, ਅਜਵਾਇਣ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਸੌ ਗਰਾਮ ਅਜਵਾਇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਲੈ ਲਵੋ।

ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰ ਨ ਲਓ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਸ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਵ ਧਾ ਨੀ ਆਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾ ਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱ ਡੀ ਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ  ਦ ਰ ਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮ ਜ਼ ਬੂਤ  ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋ ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ ੜ ਨ ਦੀ ਸ਼ ਕ ਤੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈ ਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾ ਰ ਨ ਬਹੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਲੱ ਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ।