Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ਼

ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ਼

ਔਰਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕਮਜੋਰੀ ਆ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ   ਲ ੜ ਨ   ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦੀ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਔਰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਇਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜੋਰੀ ਆ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸਕਿਲ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਇਸ ਭੈੜੇ ਰੋਗ ਤੋ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਚੌਲ ਲੈ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਚੌਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਵੋ।

ਪਰ ਚੌਲ ਧੋ ਕੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਕ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਪਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਇਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿਕਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੌਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਲਈ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿਚ ਬਾਲੂ ਭਾਵ ਰੇਤ ਲੈ ਲਵੋ।

ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਚ ਇਮਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਮਿਲਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ   ਭੁੰ ਨ   ਲਵੋ। ਹੁਣ ਭੁੰਨਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿਚ ਗੂੜ ਲੈ ਲਵੋ।

ਉਸ ਗੂੜ ਵਾਲੀ ਕਟੋਰੀ ਵਿਚ ਇਮਲੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤੋ। ਇਸ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਕਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿਚੋ ਕਮਜੋਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿਡਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋ ਜਰੂਰ ਕਰੋ। ਵਿਡੀਓ ਵਿਚ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।