Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਇਹ ਦਾਣੇ ਖਾ ਲਓ, 99 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਲੱਡ (ਬੀਪੀ) ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ,ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਠੀਕ

ਇਹ ਦਾਣੇ ਖਾ ਲਓ, 99 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਲੱਡ (ਬੀਪੀ) ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ,ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਠੀਕ

ਕਈ ਵਾਰੀ   ਗ ਲ ਤ   ਖਾ ਣ   ਪੀ ਣ   ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ   ਕੰ ਮ   ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ   ਗੁੱ ਸੇ   ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ   ਬ ਲੱ ਡ ਪ੍ਰੈ ਸ਼ ਰ   ਸ ਬੰ ਧਿ ਤ  ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ   ਲੋ ਕ   ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ   ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੰ ਤੂ  ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ   ਬ ਲੱ ਡ ਪ੍ਰੈ ਸ਼ ਰ   ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ   ਕੰ ਟ ਰੋ ਲ   ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ   ਬ ਲੱ ਡ ਪ੍ਰੈ ਸ਼ ਰ   ਕੰ ਟ ਰੋ ਲ   ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ   ਅ ਪ ਨਾ ਉ ਣ   ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ   ਅ ਜ ਵਾ ਇ ਣ   ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ   ਅ ਜ ਵਾ ਇ ਣ   ਲੈ ਲਵੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ   ਪਾ ਣੀ   ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ   ਪਿ ਆ   ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ ਇਸ   ਅ ਜ ਵਾ ਇ   ਨ ਵਾਲੇ   ਪਾ ਣੀ   ਨੂੰ   ਉ ਬਾ ਲ   ਲਵੋ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਲਵੋ।

ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ   ਪੁ ਣ   ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਖਾਲੀ   ਪੇ ਟ   ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ   ਲਾ ਭ   ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਲਈ   ਇ ਲਾ ਇ ਚੀ    ਦਾ   ਪਾ ਊ ਡ ਰ   ਲੈ ਲਵੋ।

ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਮੱਚ   ਇ ਲਾ ਇ ਚੀ   ਪਾ ਊ ਡ ਰ   ਪਾ ਲਵੋ ਉਸ ਵਿੱਚ   ਸ਼ ਹਿ ਦ   ਮਿਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ   ਲਾ ਭ   ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ   ਹਾ ਈ ਬ ਲੱ ਡ   ਪ੍ਰੈ ਸ਼ ਰ   ਨੂੰ  ਕੰ ਟ ਰੋ ਲ   ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ   ਮੇ ਥੀ   ਨੂੰ   ਪਾ ਣੀ   ਵਿੱਚ   ਉ ਬਾ ਲ   ਕੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ   ਫ਼ਾ ਇ ਦੇ ਮੰ ਦ   ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ    ਅ ਲ ਸੀ   ਦੇ   ਵੀ ਜ਼ਾ   ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ   ਫ਼ਾ ਇ ਦਾ   ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ   ਹ ਲ ਦੀ   ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।