Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਇਹ ਵੈਦ ਕਰਦੈ ਸ਼ੂਗਰ, ਬੀਪੀ, ਸਰਵਾਇਕਲ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ,ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਉ ਦਵਾਈ

ਇਹ ਵੈਦ ਕਰਦੈ ਸ਼ੂਗਰ, ਬੀਪੀ, ਸਰਵਾਇਕਲ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ,ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਉ ਦਵਾਈ

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ    ਘੱ ਟ    ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਆਂ   ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ   ਉ ਲ ਟ   ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ   ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਆਂ   ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚਮਚ ਹਲਦੀ, ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿੰਬੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ   ਭੁੰ ਨ   ਲਵੋ। ਇਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ   ਕੱ ਟ ਣਾ   ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ   ਭੁੰ ਨ ਣ   ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ   ਕੱ ਟ  ਕੇ   ਨਿ ਚੋ ੜ   ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ   ਲੋ ੜ   ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਲਵੋ।

ਹੁਣ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ   ਕੈਂ ਸ ਰ   ਵਰਗੀਆਂ   ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਆਂ   ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਵਾਇਣ, ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਜਵਾਇਣ, ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿਉ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤ ਲਵੋ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ   ਸ਼ੂ ਗ ਰ   ਰੋ ਗ   ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ    ਸੈੱ ਲ   ਘੱ ਟ   ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੂਦ ਦੀਆਂ ਪੱਤੇ, ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਤੁਰਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਬਾਦਮ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲਵੋ ਫਿਰ ਇਨਾਂ ਨੂੰ   ਕੁੱ ਟ   ਕੇ ਇਨ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ    ਕੌ ੜ   ਤੁੰ ਮੇ   ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ   ਕੋ ਰੋ ਨਾ   ਵਾ ਇ ਰ ਸ   ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਚਾਰ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਚਾਰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਦੋ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਦੋ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ,   ਲੋ ੜ   ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋ ਲੈ ਲਵੋ।

ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ   ਕੁੱ ਟ   ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਇਕ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਨਿੰਬੂ   ਨਿ ਚੋ ੜ   ਲਵੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ।

ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ   ਯੂ ਰਿ ਕ    ਐ ਸਿ ਡ   ਅਤੇ   ਬ ਲੱ ਡ   ਪ੍ਰੈ ਸ਼ ਰ   ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।