Home / ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਗਰੁਪ ਤੋਂ ਜਾਣੋ

ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਗਰੁਪ ਤੋਂ ਜਾਣੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬ-ਲੱ-ਡ ਗਰੁੱਪ ਪਤਾ ਹੈ ?  ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬ-ਲੱ-ਡ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ  ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ,  ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਬ-ਲੱ-ਡ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ, ਪਸੰਦ, ਕੰਮ, ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,  ਠੀਕ ਉੰਝ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਬ-ਲੱ-ਡ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਦੇ ਬ-ਲੱ-ਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਠੀਕ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਦੇ ਬ-ਲੱ-ਡ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬ-ਲੱ-ਡ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਏ ਬ-ਲੱ-ਡ ਗਰੁੱਪ — ਟਾਈਪ-ਏ ਬ-ਲੱ-ਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬ-ਲੱ-ਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏ ਬ-ਲੱ-ਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੋਮਲ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਸੰ ਵੇਦ ਨ ਸ਼ੀ ਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੀ ਬ-ਲੱ-ਡ ਗਰੁੱਪ —  ਬੀ ਬ-ਲੱ-ਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ, ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

ਟਾਈਪ ਬੀ ਬ-ਲੱ-ਡ ਗਰੁੱਪ — ਟਾਈਪ-ਬੀ ਬ-ਲੱ-ਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਬ-ਲੱ-ਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਏ.ਬੀ. ਬ-ਲੱ-ਡ ਗਰੁੱਪ — ਇਸ ਬ-ਲੱ-ਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬ-ਲੱ-ਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤਿਆਂ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੰਝ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਟਾਈਪ ਓ — ਇਸ ਬ-ਲੱ-ਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।