Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਵੈਦ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਲਾਜ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਆਉਣ ਦਵਾਈ

ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਵੈਦ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਲਾਜ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਆਉਣ ਦਵਾਈ

ਅੱਜ ਦੇ   ਸ ਮੇਂ    ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ   ਲੋ ਕ    ਹ ਰ ਨੀ ਆਂ   ਜਾਂ   ਪੱ ਥ ਰੀ ਆਂ   ਵਰਗੀਆਂ    ਬੀ ਮਾ ਰੀ ਆਂ   ਤੋਂ   ਪੀ ਡ਼ ਤ    ਹੋ   ਚੁੱ ਕੇ   ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ   ਰੋ ਗਾਂ   ਦੇ ਕਾਰਨ    ਸ ਰੀ ਰ   ਵਿੱਚ   ਦ ਰ ਦ   ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ   ਵਿ ਅ ਕ ਤੀ     ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰ   ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ   ਲੋ ਕ   ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ    ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ    ਆ ਪ੍ਰੇ ਸ਼ ਨ    ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ   ਰੋ ਗਾਂ    ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ   ਲਾ ਭ   ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ   ਨ ਜ਼ ਦੀ ਕ   ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ   ਹ ਰ ਨੀ ਆ   ਅਤੇ    ਸ਼ੂ ਗ ਰ   ਰੋ ਗ   ਦਾ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ   ਇ ਲਾ ਜ   ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ   ਬਾ ਬਾ    ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ   ਇ ਲਾ ਜ   ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ   ਲੋ ਕ    ਇੱਥੇ   ਇ ਲਾ ਜ   ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ   ਦ ਵਾ ਈ   ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ   ਖਾ ਣ   ਨਾਲ    ਹ ਰ ਨੀ ਆਂ    ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ    ਰੋ ਗ   ਹੋਵੇ ਉਹ   ਬਿ ਲ ਕੁ ਲ    ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ   ਬ ਜ਼ੁ ਰ ਗ    ਅਕਸਰ   ਬੰ ਬੀ  ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ   ਬੰ ਬੀ    ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ   ਬਾਂ ਸਾਂ   ਵਾਲੀ   ਬੰ ਬੀ   ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ   ਰੋ ਗ    ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ    ਬ ਜ਼ੁ ਰ ਗ    ਦੇ ਵੱਲੋਂ    ਕੰ ਨਾਂ   ਵਿਚ    ਦ ਵਾ ਈ    ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ   ਇ ਨ ਸਾ ਨ    ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੰ ਨ    ਵਿੱਚ    ਦ ਵਾ ਈ    ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਕੁ ਮਿੰਟ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ   ਲੇ ਟ   ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ    ਲਾ ਭ   ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।