Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਵੈਦ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇ ਲਾ ਜ, ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦ ਵਾ ਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਣਾਉ

ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਵੈਦ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇ ਲਾ ਜ, ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦ ਵਾ ਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਣਾਉ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲ ਘੋ ਟੂ ਅਤੇ ਹ ਰ ਨੀ ਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀ ਡ਼ ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋ ਖ ਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾ ਈ ਡ ਇ ਫੈ ਕ ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲਵੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਵੋ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਰ ਲਵੋ।

ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਸ ਲਵੋ ਜਾਂ ਕੁੱ ਟ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰ ਨ੍ਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਘੁੱ  ਟ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਕੱ ਢ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੱ ਢ ਲਵੋ। ਇਸ ਦ ਵਾ ਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰ ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਕਤ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦ ਵਾ ਈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦ ਵਾ ਈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ ਵਾ ਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਦਿਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹ ਰ ਨੀ ਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਦੂ ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦ ਵਾ ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਣ ਪੀ ਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।