Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈ ਡੀ ਕ ਲ nsa ਛੱਡਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਦਲ ਸਕਦਾ

ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈ ਡੀ ਕ ਲ nsa ਛੱਡਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਦਲ ਸਕਦਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ
ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ,ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਨਵੀ ਤੋਂ ਨਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ  ਸ਼ੀ ਲੇ  ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ  ਸ਼ੀ ਲੇ   ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੀ ਲੇ   ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ    ਸ਼ੀ ਲੇ   ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ   ਸ਼ੀ ਲੇ   ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ  ਸ਼ੀ ਲੇ   ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਕ ਅਜਿਹਾ   ਸ਼ੀ ਲਾ   ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ   ਸ਼ੇ   ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਕਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਭਰ ਲਵੋ ਦੂਜੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਭਰ ਲਵੋ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਅੱਧੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 50 ਗ੍ਰਾਮ  ਫ਼ੀ ਮ    ਮਿਲਾਓ। ਭਰੀ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਫੀ ਮ   ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਰਤੋ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਤਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲਾ ਲਵੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਹੀ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ  ਫੀ ਮ   ਦੀ ਮਾਤਰਾ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ 30 ਗ੍ਰਾਮ   ਫੀ ਮ   ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹਰੇਕ ਵਾਰ   ਫੀ ਮ    ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ   ਵਰਗੇ ਭੈੜੇ   ਸ਼ੇ  ਤੋਂ   ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।