Home / ਵਾਇਰਲ / ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 8 ਆਦਤ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਂਦੇ ਅਮੀਰ , ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਦਤਾਂ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 8 ਆਦਤ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਂਦੇ ਅਮੀਰ , ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਦਤਾਂ

ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਫੇਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਚਾਰਿਆ ਚਾਣਕਯ ਪਾਟਲਿਪੁਤਰ ( ਜਿਨੂੰ ਹੁਣ ਪਟਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ) ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਚਾਣਕਯ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਲ ਚਾਲ ਚਲਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਸੀ ਕੁਟਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਸੀ . ਚਾਣਕਯ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਣਕਿਅਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚਾਣਕਿਅਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ .

ਇਸ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਚਾਣਕਿਅਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . ਝੂਠ ਦਾ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ . ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਮਰ ਭਰ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ . ਇਸਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ – ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਹਿਨਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . ਜੋ ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ , ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸੱਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੱਛ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ .

ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖਾਣ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ . ਚਾਣਕਿਅਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਜੋ ਲੋੜ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ . ਇਸਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਦੇ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਠਦੇ ਹੈ . ਚਾਣਕਯ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਦਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਕਹਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਚਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਲਸੀ ਕੰਮਚੋਰ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ .

ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਤ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ . ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਜਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਗੱਲ – ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਦੁਤਕਾਰਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ , ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਕਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ . ਅਜਿਹਾ ਇਸਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਣਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ .

ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਰਤੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕੁੱਝ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੂਠੇ ਭਾਡੀਆਂ ਦਾ ਭੀੜ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ – ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਚੀਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ , ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਦੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਪਾਂਦੇ ਇਸਲਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ / ਪੈਸਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .