Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਗਰ 380 ਹੋਵੇ ਯਾ 480 ਇਕ ਬਾਰ ਇਹ ਕਾੜਾ ਬਣਾਕੇ ਪੀ ਲਓ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ

ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਗਰ 380 ਹੋਵੇ ਯਾ 480 ਇਕ ਬਾਰ ਇਹ ਕਾੜਾ ਬਣਾਕੇ ਪੀ ਲਓ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ

ਤੁਹਾਡੀ   ਸ਼ੂ ਗ ਰ   ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੁਕਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ   ਕੰ ਟ ਰੋ ਲ   ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਬੇਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ   ਸ਼ੂ ਗ ਰ   ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ , ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ   ਸ਼ੁ ਗ਼ ਰ   ਇਕ ਦਮ ਸਹੀ   ਪੁ ਆ ਇੰ ਟ   ‘ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ |

ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਇਕ ਦਮ ਆਪਣੀ   ਸ਼ੁ ਗ਼ ਰ   ਸਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ |ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੁਕਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂ   ਕ ੜੀ ਪੱਤੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ | ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਸਾਨੂ ਅਦਰਕ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ |

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ   ਉ ਬਾ ਲ   ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਹੈ | ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ   ਸ਼ੂ ਗ ਰ   ਲੈਵਲ    ਕੰ ਟ ਰੋ ਲ    ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ   ਬ ਲੱ ਡ  ਕੇ ਸ ਟ੍ਰੋ ਲ   ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ |

ਤੁਹਾਡੇ   ਜੋ ੜਾਂ   ਵਿਚ ਜੋ   ਦ ਰ ਦ   ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ |ਕ ੜੀ   ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੀਠਾ ਨਿੱਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਮੇਥੀ, ਦਾਲ ਚੀਨੀ ,ਕ ੜੀ   ਪੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ   ਉ ਬਾ ਲ   ਲੈਣਾ ਹੈ | ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ |

ਇਸਨੂੰ ਚਾਅ ਵਾਂਗ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ   ਖਾ ਣਾ   ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪੀਣਾ ਹੈ | ਇਕ ਘੰਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੁਕਸੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ |ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀ ਇਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |

ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਨ   ਸ਼ ਰੀ ਰ   ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ   ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰੀ   ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ   ਨਿ ਜਾ ਤ   ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ   ਜੋ ੜਾ   ਦੇ   ਦ ਰ ਦ   ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ |