Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਪਿਸਾ਼ਬ ਰਾਹੀ ਵੀਰਜ ਵੱਗਣ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ਼

ਪਿਸਾ਼ਬ ਰਾਹੀ ਵੀਰਜ ਵੱਗਣ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ਼

ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ   ਪ ਰੇ ਸ਼ਾ ਨੀ ਆਂ   ਦਾ ਸਹਾਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ   ਸਿ ਹ ਤ   ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ   ਪ ਰੇ  ਸ਼ਾ ਨੀ ਆਂ    ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਅੱਜ ਐਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਈ   ਗ ਰ ਮੀ   ਨੂੰ  ਖ ਤ ਮ   ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ   ਪਿ ਸ਼ਾ ਬ   ਰਾਹੀਂ ਵੀਰਜ ਵੱਗਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ   ਮੁ ਸ਼ ਕਿ ਲਾਂ   ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ   ਇ ਲਾ ਜ   ਦਸਾਂਗੇ।   ਪਿ ਸ਼ਾ ਬ   ਰਾਹੀਂ ਵੀਰਜ ਵੱਗਣ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਇਸ   ਪ ਰੇ ਸ਼ਾ ਨੀ   ਤੋ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਦੇ ਵਿਚ   ਗ ਰ ਮੀ   ਪੈ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ   ਭੁੱ ਖ   ਨਾ ਲੱਗਣੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   ਗ ਰ ਮੀ   ਪੈਣ ਨਾਲ  ਵੀ ਰ ਜ   ਵੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਆਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਰੰਤ ਜਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ   ਗ ਰ ਮ   ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ   ਅ ਸ਼ ਲੀ ਲ   ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਟ ਕਰੋ, ਇਸਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।   ਅ ਸ਼ ਲੀ ਲ   ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਬਾ ਥ ਰੂ ਮ   ਦੇ ਰਾਹੀਂ   ਵੀ ਰ ਜ   ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਤੋ   ਦੂ ਰੀ   ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ   ਲੋ ੜ   ਹੈ।   ਮੁ ਰ ਹ ਰੀ   ਡਾ ਭ  ਦੀ ਜੜ੍ਹ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਕੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਤੁਇਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਕੇ, ਮਜੀਠ, ਸਾਲਰ ਦਾ ਬੱਕਲ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਚੂਰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ,

ਉਸਦਾ ਅਧਾ ਚਮਚਾ ਡੇਢ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਉਸਨੂੰ   ਉ ਬਾ ਲ   ਕੇ ਉਸਦਾ   ਕਾ ੜਾ   ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੂਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਹ ਇਲਾਜ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀ  ਪੇ ਸ਼ਾ ਬ   ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ   ਵੀ ਰ ਜ   ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ