Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਖਾਓ, ਨਿਗਾ ਹੋਜੂ ਬਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਤੇਜ ,ਬਲੌਕ ਨਾੜਾਂ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ,ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਖਾਓ, ਨਿਗਾ ਹੋਜੂ ਬਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਤੇਜ ,ਬਲੌਕ ਨਾੜਾਂ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ,ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਕਈ ਵਾਰੀ  ਗ ਲ ਤ    ਖਾ ਣ ਪੀ ਣ   ਕਾਰਨ ਜਾਂ    ਤ ਲੇ   ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਾਂ    ਕ ਸ ਰ ਤ   ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ   ਨਾ ੜੀ ਆਂ   ਵਿੱਚ   ਖ਼ੂ ਨ   ਬ ਲੌ ਕ    ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ    ਹਾ ਰ ਟ   ਅ ਟੈ ਕ   ਜਾਂ   ਜੋ ੜਾਂ   ਵਿੱਚ   ਦ ਰ ਦ   ਰਹਿਣਾ ਆਦਿ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸ ਰੀ ਰ    ਵਿਚੋਂ    ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰੀ    ਦੂ ਰ    ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ    ਢਾ ਈ    ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ    ਮੇ ਥੀ   ਦਾ ਣਾ  , ਸੌ ਗਰਾਮ   ਅ ਜ ਵਾ ਇ ਣ   ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ   ਕਾ ਲੀ   ਜੀ ਰੀ   ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ   ਭੁੰ ਨ    ਲਓ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਠੰਢਾ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ   ਪੀ ਸ    ਕੇ ਇੱਕ   ਪਾ ਊ ਡ ਰ   ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ।

ਹੁਣ ਇਸ   ਪਾ ਊ ਡ ਰ    ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ    ਹਾ ਰ ਟ   ਅ ਟੈ ਕ    ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ    ਬ ਲੱ ਡ  ਪ੍ਰੈ ਸ਼ ਰ    ਦਾ   ਸ ਰ ਕ ਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ     ਬ ਲੌ ਕ   ਨਾ ੜੀ ਆਂ   ਵਿੱਚ   ਖ਼ੂ ਨ   ਦਾ   ਸ ਰ ਕ ਲ    ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ       ਚ ਮ ੜੀ     ਨਾਲ   ਸੰ ਬੰ ਧਿ ਤ    ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ   ਦੂ ਰ    ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ    ਸ ਰੀ ਰ   ਵਿੱਚੋਂ   ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰੀ   ਦੂ ਰ   ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ    ਖਾ ਲੀ   ਪੇ ਟ    ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ    ਲਾ ਭ    ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।