Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ_ਗੈਸ, ਤੇਜ਼ਾਬ, ਕਬਜ਼ ਖ਼ਤਮ,ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾ ਦਾ ਪਿਉ

ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ_ਗੈਸ, ਤੇਜ਼ਾਬ, ਕਬਜ਼ ਖ਼ਤਮ,ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾ ਦਾ ਪਿਉ

ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ   ਬਿ ਮਾ ਰੀ   ਦਾ   ਸ਼ਿ ਕਾ ਰ   ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀ   ਸ਼ ਰੀ ਰ   ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ    ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਆਂ   ਘਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀ ਅੱਜ ਇਕ ਅਜਿਹਾ   ਇ ਲਾ ਜ   ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈਕੇ ਆਏ ਹਾਂ,ਜਿਸ ਨਾਲ   ਲੀ ਵ ਰ   ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ   ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਆਂ   ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿ ਜਾ ਤ   ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਕਾ   ਇ ਲਾ ਜ   ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ   ਗੈ ਸ,   ਤੇ ਜ਼ਾ ਬ   ਅਤੇ  ਕ ਬ ਜ   ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ   ਚ ਮ ੜੀ   ਦਾ   ਰੋ ਗ ਵੀ ਜੜੋਂ     ਖ ਤ ਮ   ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੁਕਸਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ   ਮ ਸੂ ੜਿ ਆਂ   ਵਿਚ ਦ ਰ ਦ, ਸ਼ ਰੀ ਰ   ਵਿੱਚ   ਖੂ ਨ   ਦੀ  ਕ ਮੀ   ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੱਭ ਨੂੰ ਦੂ ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀੰ ਇਕ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ,ਚਾਰ ਚਮਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ  ਮਿ ਸ਼ ਰ ਨ   ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ   ਲੀ ਵ ਰ   ਵਿਚ ਜੌ ਵੀ   ਪ ਰੇ ਸ਼ਾ ਨੀ  ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ   ਗੰ ਦ ਗੀ   ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਇਕ ਸੁਖਦ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ   ਦ ਵਾ ਈ   ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਇਹ ਸੇਵਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ   ਬਿ ਮਾ ਰੀ    ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਾਸ,ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਲਹਿਸੁਨ ਦੇ ਨਲਾ ਨਾਲ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਸੇਬ ਦੇ ਸਿਰਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕ    ਖੁ ਰਾ ਕ   ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਤੀਜਾ ਨੁਕਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਇਕ ਖੀਰੇ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ 15 ਮਿੰਟ ਤਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ   ਖਾ ਨਾ   ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ 15 ਦਿਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਥਾ   ਨੁ ਕ ਸਾ   ਹੈ ਦੰਦਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ   ਦ ਰ ਦ । ਇਸਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ   ਲੋ ੜ   ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸਦਾ   ਘੁ ਰ ਲਾ   ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ   ਮ ਸੂ ੜਿ ਆਂ   ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ   ਦ ਰ ਦ   ਤੋ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ |