Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਵੀਰਜ ਗਾੜਾ ਕਰਨ ਸੁਕਰਾਣੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਮ ਉਤੇਜਕ ਬਲਕਾਰੀ ਮਰਦਾਨਾ ਤਕਾਤ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਰਜ ਗਾੜਾ ਕਰਨ ਸੁਕਰਾਣੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਮ ਉਤੇਜਕ ਬਲਕਾਰੀ ਮਰਦਾਨਾ ਤਕਾਤ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

ਤੁਸੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ   ਪਿ ਸ਼ਾ ਬ   ਰਾਹੀਂ    ਵੀ ਰ ਜ    ਵੱ ਗ ਣ  ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ    ਮੁ ਸ਼ ਕਿ ਲਾਂ   ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ   ਇ ਲਾ ਜ ਦਸਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ   ਇ ਲਾ ਜ   ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀਰਜ   ਗਾ ੜਾ   ਹੋਵੇਗਾ | ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਵੀਰਜ ਵੱ   ਗ ਣ   ਦੇ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ   ਮੁ ਸ਼ ਕਿ ਲਾਂ  ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰੀ   ਇ ਲਾ ਜ   ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਇਸ   ਪ ਰੇ ਸ਼ਾ ਨੀ   ਤੋ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰਜ ਵੀ   ਗਾ ੜਾ   ਹੋਵੇਗਾ |ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ   ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ   ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ   ਜਿ ਗ ਰ   ਦੇ ਵਿਚ   ਗ ਰ ਮੀ   ਪੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ    ਗ ਰ ਮੀ   ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ   ਸ਼ਿ ਕਾ ਇ ਤ   ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ   ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ   ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ   ਉ ਲ ਟਾ   ਉਨਾਂ ਦੇ   ਜਿ ਗ ਰ ਵਿੱਚ   ਗ ਰ ਮੀ   ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ   ਗ ਰ ਮੀ   ਨੂੰ    ਦੂ ਰ   ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ   ਤਾ ਲ ਮ ਖਾ ਣਾ   ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਹਨ ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਜਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮੀ ਬੂਟੀ ਵੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਲਾਜਵੰਤੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ   ਪੀ ਸ   ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਮਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਵੀ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਜਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ   ਪੀ ਸ   ਲਓ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨਾ ਚਾਰਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ   ਗੋ ਲੀ ਆਂ   ਬਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਜੇਕਰ ਗੋ ਲੀ ਆਂ   ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਰ ਇਸ ਦੀਆਂ   ਗੋ ਲੀ ਆਂ   ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਣੇ ਪਾਂ ਦਵੋ। ਸੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ   ਦ ਵਾ ਈ   ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਫਲੇ ਦੇ   ਕਾ ੜ੍ਹੇ   ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 50 ਗਰਾਮ ਤਰਿਫਲਾ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ   ਕਾ ੜਾ   ਬਣਾ ਕੇ   ਗੋ ਲੀ ਆਂ   ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤਰੀਫਲਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਧਨੀਆਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾ ਕੇ   ਕਾ ੜ੍ਹਾ   ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ   ਗੋ ਲੀ ਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ   ਗੋ ਲੀ ਆਂ   ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ   ਖਾ ਨਾ  ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਦੋ  ਗੋ ਲੀ ਆਂ   ਖਾ ਣੀ ਆਂ  ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋ   ਗੋ ਲੀ ਆਂ  ਖਾ ਣੀ ਆਂ   ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ |