Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੂਨ ਗਾੜ੍ਹਾ(ਕੈਸਟਰੌਲ)ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ-

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੂਨ ਗਾੜ੍ਹਾ(ਕੈਸਟਰੌਲ)ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ-

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ    ਸ ਰੀ ਰ ਕ    ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਾਂ   ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਆਂ    ਖੂ ਨ    ਗਾ ੜ੍ਹਾ   ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਾਂ ਘਿਓ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ   ਰਿ ਫ਼ਾ ਈਂ ਡ   ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ   ਖੂ ਨ   ਲਈ   ਹਾ ਨੀ ਕਾ ਰ ਕ   ਹੈ।

ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ   ਖਾ ਣੇ   ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ   ਖੂ ਨ   ਗਾ ੜ੍ਹਾ   ਕਰਨ ਵਿੱਚ   ਮ ਦ ਦ   ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਲ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ   ਤੇ ਲ   ਜੰ ਮ ਦਾ   ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੇਲ   ਖ਼ੂ  ਨ  ਵਿਚਲੇ   ਪ੍ਰੋ ਟੀ ਨ   ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ   ਖੂ ਨ   ਵਿੱਚ   ਚ ਰ ਬੀ   ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਿਓ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ  ਡਾ ਕ ਟ ਰ   ਖੁ ਦ   ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ।

ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ   ਸ ਰੀ ਰ   ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ   ਸ ਰੀ ਰ    ਨੂੰ   ਗ ਰ ਮੀ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ   ਸ ਰੀ ਰ   ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ   ਕੰ ਮ  ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ   ਸ ਰੀ ਰ   ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ   ਤੰ ਦ ਰੁ ਸ ਤ   ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਜਾਂ   ਕੰ ਮ   ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।