Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਸਿਰਫ 1 ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ,ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗਾਇਬ

ਸਿਰਫ 1 ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ,ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗਾਇਬ

ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ   ਕੰ ਮ   ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ   ਜੋ ੜਾਂ   ਵਿੱਚ   ਦ ਰ ਦ   ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਕੇ   ਕੰ ਮ   ਕਰਨ ਨਾਲ   ਮੋ ਟਾ ਪਾ   ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ   ਅ ਦ ਰ ਕ   ਦੇ   ਗ ਟਾ ਗ ਟ   ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ   ਸਾ ਇ ਡ   ਇ ਫੈ ਕ ਟ   ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਇਸ   ਅ ਦ ਰ ਕ  ਦੇ   ਗ ਟਾ ਗ ਟ   ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ   ਪੱ ਚੀ  ਗ੍ਰਾਮ    ਅ ਦ ਰ ਕ   ਲੈ ਲਵੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ   ਛਿੱ ਲ   ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਰ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ   ਬ ਰੀ ਕ   ਟੁ ਕ ੜਿ ਆਂ   ਵਿੱਚ   ਕੱ ਟ   ਲਵੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ   ਪੀ ਸ   ਲਓ ਅਤੇ   ਪੇ ਸ ਟ   ਬਣਾ ਲਵੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ   ਮਿ ਸ਼ ਰੀ   ਲੈ  ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ   ਪੀ ਸ   ਕੇ   ਪਾ ਊ ਡ ਰ   ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ   ਅ ਦ ਰ ਕ   ਦੀ   ਪੇ ਸ ਟ   ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ   ਗ ਰ ਮ   ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਵਿਚ   ਗੁ ੜ   ਪਾ ਲਵੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ   ਗ ਰ ਮ   ਕਰ ਲਵੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ   ਭੁੰ ਨਿ ਆ   ਹੋਇਆ   ਜੀ ਰਾ   ਪਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ   ਪੁੱ ਟੀ ਆਂ   ਹੋਈਆਂ    ਕਾ ਲੀ ਆਂ   ਮਿ ਰ ਚਾਂ   ਅਤੇ   ਕਾ ਲਾ   ਨ ਮ ਕ   ਪਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ   ਹਿੰ ਗ   ਪਾ ਊ ਡ ਰ   ਪਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ   ਲੋ ੜ   ਅਨੁਸਾਰ   ਆ ਮ ਚੂ ਰ   ਪਾ ਊ ਡ ਰ   ਪਾ ਲਓ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ  ਹ ਲ ਕਾ   ਠੰ ਡਾ   ਹੋਣ ਦਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ   ਮਿ ਸ਼ ਰੀ   ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ   ਛੋ ਟੀ ਆਂ  ਛੋ ਟੀ ਆਂ   ਗੋ ਲੀ ਆਂ   ਬਣਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਦਿੱ ਕ ਤਾਂ ਤੋ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।