Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ

ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ

ਚੌਲਾਂ ਚ ਇਹ ਮਿਲਾਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਓ, ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਗੋਰਾ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਖਤਮ

ਅੱਜ ਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ   ਸ ਬੰ ਧਿ ਤ   ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ , ਰੋ ਗ   ਅਤੇ   ਪ੍ਰੇ ਸ਼ਾ ਨੀ ਆਂ   ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੇਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ   ਰੋ ਗ   ਲਗਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਸ੍ਕਿਨ ਨੂੰ , ਕਿਉਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ੍ਕਿਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ   ਖ਼ਾ ਸ   ਧਿਆਨ …

Read More »

ਸੰਗ੍ਰਹਿਣੀ ਰੋਗ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ

ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣਾ ਜੋ ਰੋਟੀ   ਖਾ ਣ   ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਮ   ਟਾ ਇ ਲ ਟ   ਦੇ ਵਿੱਚ   ਦੌ ੜ ਦੇ   ਹਨ । ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ   ਖਾਂ ਦੇ   ਹਨ   ਬਾ ਥ ਰੂ ਮ  ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ । ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ   ਸ਼ ਰੀ ਰ  …

Read More »

ਨਾਮਰਦੀ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨੁਸਖਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ

ਨਾ ਮ ਰ ਦ ਗੀ   ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ   ਮ ਰ ਦਾਂ  ਨੂੰ   ਅੰ ਦ ਰੋ   ਅੰ ਦ ਰੀ    ਘੁੰ ਨ ਦੇ   ਵਾਂ ਗ ਰ   ਖਾਂ ਦੀ   ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਅੱਜਕਲ   ਮ ਰ ਦਾਂ   ਦੇ ਵਿੱਚ   ਨਾ ਮ ਰ ਦ ਗੀ   ਅਤੇ  ਮਰ ਦਾ ਨਾਂ   ਕ ਮ ਜ਼ੋ …

Read More »

ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮਰ ਦਰਦ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਚਮੜੀ ਰੋਗ, ਕਮਜੋਰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ,ਨਿਗਾ,ਪਰ ਕਿਵੇ? ਦੇਖੋ ਤਰੀਕਾ ?

ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ   ਸ਼ ਰੀ ਰ   ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ   ਵਿ ਟਾ ਮਿ ਨ   D   ਦੀ    ਕ ਮੀ   ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਾਲ   ਭ ਰ   ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ    ਸ਼ ਰੀ ਰ   ਦੇ ਵਿੱਚ   ਵਿ ਟਾ ਮਿ ਨ D ਦੀ   ਕ ਮੀ   ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ …

Read More »

99% ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਫਲ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ

ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ   ਪੋ ਸ਼ ਕ   ਤੱ ਤ   ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਫਲ ਸਾਡੇ   ਸ਼ ਰੀ ਰ   ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ   ਰੋ ਗਾਂ.  ਅਤੇ   ਬਿ ਮ ਰੀ ਆਂ    ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ   ਬ ਚਾ ਉਂ ਦੇ   ਹਨ । ਦੋਸਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ਲ ਤਾਂ   ਖਾਂ ਦੇ   ਹਾਂ । ਪਰ …

Read More »

ਇਹ ਦਾਲ ਬਣਾਕੇ ਖਾਓ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ+ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ,ਗਠੀਆ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ , ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲਓ

ਖਾ ਣ   ਪੀ ਣ   ਦੀਆਂ   ਗ਼ ਲ ਤ   ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ   ਮ ਹਿੰ ਗਾ   ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਂ , ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣਾ ,ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ   ਮ ਹਿੰ ਗਾ   ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚੁਕਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਂ । ਜਦੋ ਦੋਸਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ …

Read More »

ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅੜਿਆ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ   ਜ਼ਿੰ ਦ ਗੀ     ਇੱ ਕ ਦ ਮ   ਵਿ ਅ ਸ ਤ   ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ   ਜ਼ਿੰ ਦ ਗੀ    ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ   ਕ ਦ ਰ     ਵਿ ਅ ਸ ਤ   ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ  …

Read More »

ਮੂਸਲੀ ਪਾਕ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ

ਗੁ ਪ ਤ   ਅੰ ਗ   ਦੇ ਨਾਲ   ਸ ਬੰ ਧਿ ਤ  ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ   ਰੋ ਗ   ਮਨੁੱਖੀ   ਸ਼ ਰੀ ਰ   ਨੂੰ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ   ਖੁ ਲ   ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ । ਮ ਰ ਦ   ਅਤੇ   ਔ ਰ ਤਾਂ   ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ   ਗੁ ਪ ਤ   ਅੰ ਗ   ਦੇ ਨਾਲ   ਸ …

Read More »

ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਖਾਓ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ , ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ , ਗੈਸ, ਤੇਜਾਬ, ਕਬਜ਼ ਦਾ ਖਾਤਮਾ

ਅੱਜਕਲ੍ਹ   ਸ਼ ਰੀ ਰ    ਦੇ ਵਿੱਚ     ਮੋ ਟਾ ਪੇ  ਦੀ   ਸੱ ਮ ਸਿ ਆ   ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸ਼ ਰੀ ਰ   ਦੇ ਵਿੱਚ   ਮ ਟਾ ਪੇ   ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ   ਆ ਲ ਸੀ   ਹੋਣ ।ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ   ਫਾ …

Read More »

ਚੇਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੋਮਲ ਤੇ ਜਵਾਨ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ,ਛਾਈਆਂ ਤੇ ਟੋਇਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕੇ । ਅੱਜਕਲ ਕੰਮ ਦਾ    ਤ ਣਾ ਅ    ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ …

Read More »